Na Vaše nové hodinky LORUS je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek).
Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění.
Reklamaci v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

 

Voděodolnost

Označení na ciferníku / zadní straně pouzdra Náhodný kontakt s vodou, např. cákání a déšť Plavání a sprchování Šnorchlování Hloubkové potápění
Bez označení NE NE NE NE
WATER RESISTANT (VODĚODOLNÉ) ANO NE NE NE
WATER RESISTANT (VODĚODOLNÉ 50 M/5 BARŮ) ANO ANO NE NE
WATER RESISTANT (VODĚODOLNÉ 100 M/10 BARŮ nebo více) ANO ANO ANO NE
  • Pokud jsou Vaše hodinky odolné do 200 m/20 barů, 100 m/10 barů nebo 50 m/5 barů, jsou takto označeny na ciferníku/zadní straně pouzdra.
  • Pokud jsou hodinky mokré, nemanipulujte s tlačítky ani korunkou.
  • Pokud jsou hodinky vystaveny mořské vodě, opláchněte je sladkou vodou a pak pečlivě otřete do sucha.

Pozor: Kožené pásky nejsou voděodolné, pokud to na nich není výslovně uvedeno, ani v případě, že tělo hodinek voděodolné je.

 

Alergické reakce

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u jedinců s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Možné alergické reakci zamezíte nošením hodinek tak, aby mezi nimi a pokožkou byla určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

 

Magnetismus

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Udržujte je z dosahu magnetických předmětů.

 

Nárazy a vibrace

Hodinky lze nosit při běžných sportovních aktivitách, ale buďte obezřetní, aby neutrpěly pád nebo náraz do tvrdého povrchu.

 

Teplota

Vaše hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při normální teplotě zajištěna konstantní přesnost.

 

Servis

Pokud budou Vaše hodinky LORUS vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU.

 

Jak upravit délku pásku

Pásek s posuvnou sponou

  1. Nadzvedněte regulační záklopku pomocí malého šroubováku nebo nějakého předmětu s ostrým hrotem.
  2. Posunutím spony nastavte pásek na požadovanou velikost.
  3. Drážky na zadní straně pásku by měly zapadnout do vypouklé části spony; nakonec zaklapněte regulační záklopku.

Nesprávný postup
Pokud budete postupovat tímto způsobem, může dojít k poničení regulační záklopky.